مهمان
 خوش آمديد امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۷

ایم کی برنج سوپر باسماتی پاکستانی فله

ایم کی برنج سوپر باسماتی پاکستانی فله

تخفیف  ۹٪   667000 
۶۰۱,۰۰۰ ریال  قیمت :
کیلوگرم   واحد :
   
 مقدار :
 
 
 
COD logo
big product photo /Photos/Products/1001591-1.jpg
second product photo /Photos/Products/1001591-2.jpg
thered product photo /Photos/Products/1001591-3.jpg