مهمان
 خوش آمديد امروز جمعه ۱۴۰۳/۳/۴

سبوس دانه برنج پاکستانی 386 فله

سبوس دانه برنج پاکستانی 386 فله

تخفیف  ۱۰٪   445000 
۴۰۰,۰۰۰ ریال  قیمت :
کیلوگرم   واحد :
   
 مقدار :
 
 
 
COD logo
big product photo /Photos/Products/1000860-1.jpg
second product photo /Photos/Products/1000860-2.jpg
thered product photo /Photos/Products/1000860-3.jpg